tachografy

Legalizacja i kalibracja tachografu

Kalibracja tachografu cyfrowego jest aktualizacją danych pojazdu zapisywanych w pamięci tachografu, a legalizacja tachografu jest potwierdzeniem poprawności wykonanej kalibracji i dowodem na jego legalne użytkowanie. Obowiązek stosowania tachografów cyfrowych w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z 13 czerwca 2002 r. oraz Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 561/2006 montaż tachografów cyfrowych jest obowiązkowy w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, które przeznaczone są do transportu towarów i które były zarejestrowane po 1.05.2006 r. Można jeszcze spotkać się z tachografami starszej generacji - tachografy analogowe, są one jednak sukcesywnie wymieniane na tachografy nowej generacji - tachografy cyfrowe. W naszym warsztacie samochodowym w Szczecinku wymieniamy stare lub zepsute tachografy na nowe tachografy cyfrowe.

Co to jest tachograf i jak działa?

Tachograf jest to urządzenie, które rejestruje pracę pojazdu - dystans jaki pokonał pojazd, prędkość jazdy, aktywność kierowcy tj. czas spędzony za kierownicą, długość odpoczynku. Tachograf cyfrowy montuje się w kabinie pojazdu. Uprawnione do tego służby drogowe mogą zażądać udostępnienia danych jakie zapisane są w pamięci tachografu oraz zweryfikować tożsamość kierowcy, poprawność pracy tachografu, a nawet dane serwisu samochodowego, który przeprowadził kalibrację.

Kiedy należy wykonać kalibrację tachografu?

Kalibrację tachografu cyfrowego trzeba wykonać w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania pojazdu niezależnie czy jest to auto nowe czy używane. Podczas pierwszej kalibracji do pamięci tachografu wprowadzane są dane identyfikujące pojazd oraz jego charakterystykę. Każdą następną kalibrację trzeba wykonać co 2 lata lub w przypadku jakiejkolwiek usterki tachografu, zerwania plomb zabezpieczających, a także przy wymianie opon ponieważ sprawdzenie rozmiaru kół osi napędowej jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych podczas kontroli drogowej. Stwierdzenie rozbierzności między informacjami zawartymi na tabliczce instalacyjnej, a oznaczeniami na ogumieniu może skótkować karą za brak ważnej kalibracji tachografu. Po przebytym procesie legalizacji pojazd zostaje oznaczony tabliczką pomiarową z informcjami tj. data ważności legalizacji. Najczęściej taką tabliczkę umieszcza się na ramie drzwi pojazdu przy słupku B przy drzwiach kierowcy lub przy tachografie.

Jak wygląda legalizacja tachografu?

Kalibracja tachografu cyfrowego polega na zweryfikowaniu poprawności działania urządzenia, dopasowaniu tachografu do konkretnego modelu pojazdu, aktualizacji danych tj. numer VIN, VRN, rozmiar opon, ogranicznik prędkości, UTC oraz stan licznika kilometrów.

Gdzie wykonuje się legalizację tachografu?

Kalibrację, legalizację czy też serwis tachografu cyfrowego można wykonać jedynie w warsztacie samochodowym, które posiada odpowiednie, udokumentowane do tego uprawnienia. W naszym serwisie samochodowym Dalcar w Szczecinku wykonujemy kompleksowe usługi związane z serwisem, montażem, kalibracją i legalizacją tachografów cyfrowych.

Co grozi za brak legalizacji tachografu?

Brak legalizacji tachografu może skończyć się nałożeniem kary zaróno na kierowcę jak i przedsiębiorcę zarządzającego transportem. Kierowca może otrzymać mandat w wysokości do 200 zł, a w stosunku do przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie kary finansowej w wysokości 1000 zł.
Kto w takim razie odpowiada za terminową kalibrację i legalizację tachografu?
Kierowca jest zobowiązany do robienia codziennych wydruków z tachografu, gdzie widoczna jest data kolejnej kalibracji dlatego też często pracodawcy zaznaczają w regulaminie pracy lub umowie o pracę, że dopilnowanie terminu należy do obowiązku pracownika użytkującego pojazd.

Znając już powagę tachografów wiesz, że jak tylko pojawią się niepokojące sygnały odnośnie pracy Twojego tachografu nie zwlekaj tylko przyjedź do naszego serwisu tachografów w Szczecinku na ulicy Armii Krajowej 78.
Sprawdzimy, doradzimy i z pewnością sprostamy stawianym nam wyzwaniom.